2 juni 2021

WWFF PAFF-0007 Maasduinen

Een zonnige dag en een beetje condities vraagt om er op uit te gaan. Op de WWFF website eens gezocht naar de laatste activaties van de natuurgebieden in onze regio, en zie daar, de laatste activatie van de Maasduinen was in 2019, ook door mij gedaan. Aangezien de belangstelling voor WWFF groeit en er steeds meer jagers en activators zijn, een goed plan om dit prachtige gebied weer eens in de ether te zetten.

Het Nationaal Park Maasduinen ligt in het warmste stukje van Nederland en gezien de weersvoorspelling betekent dat vroeg vertrekken en niet te ver wandelen want het is nog even wennen aan de warmere temperaturen.

In Knikkerdorp, even voorbij de camping, is een kleine parkeerplaats. Vandaar was het een wandeling van ’n dikke kilometer naar de activatieplek. In eerste instantie had ik gedacht om van dezelfde plaats als vorige keer te activeren want daar is een picknicktafel, maar een nadere studie van de kaart leerde dat iets verderop een hoger stukje lag, 31m i.p.v. 27m. Ik ga er vanuit dat bij QRP alle kleine beetjes helpen.

Nieuwe activatieplek

Voor de gelegenheid de Chameleon AMPAS endfed-draad meegenomen en de SOTABeams Bandhopper III als reserve. De bedoeling was om wat NVIS te doen voor lokaal verkeer en de draad later om de glasvezel-mast te wikkelen voor DX-verkeer. Draad opgehangen, en natuurlijk de BNC -> PL259 adapter vergeten, dus aansluiten werd niks en het plan om op meer dan de 3 gebruikelijke banden uit te komen viel in duigen. Alles weer afgebroken en de mast met de Bandhopper opgezet. Deze linked dipole is bedoeld voor 20-30-40m maar de tuner van de KX2 kan dat nog wel wat bijtrekken op andere banden. Ideaal is anders.

Nadat alles aangesloten was eens gaan kijken op 7144kHz, de WWFF SSB “thuis”-frequentie. Er was flink wat activiteit en het bleek M0DXT/P te zijn. Een paar keer geroepen met “Park to Park” en gelukkig, hij hoorde mij met mijn 5 wattjes tussen al het geweld. Dat was een mooie start. Vervolgens naar beneden gezakt om de Nederlandse novice jagers ook een kans te geven. Ik dacht een vrije frequentie te hebben gevonden en was daar even aan het luisteren toen daar ineens HB9OME/P CQ SOTA ging roepen. Als SOTA’er wilde ik die ook wel meenemen als chaser. Van thuis uit heb ik eigenlijk nooit geluk dat ik ze kan werken. Tweede bonus van de dag.

Na een aantal verbindingen gemaakt te hebben werd het tijd om wat verder naar beneden te zakken en CW verbindingen maken. Ondanks dat het met 5 watt op SSB goed ging dankzij de inmiddels steeds beter wordende condities, is het bereik met CW toch een stuk groter. En CW-ops zijn ook gedisciplineerder, hi. Als ik met mijn magere 12WPM sleutel, passen ze braaf hun snelheid aan naar ongeveer wat ik geef, en dan komt het wel goed.
Er moest wel nog een probleem overwonnen worden. Er kwam geen vermogen uit de set. Was er dan een probleem met de kabel van mijn Begali Expedition key? De KX2 paddle eens vastgeschroefd, maar dat leverde ook niks op. Ik hoorde wel de monitor-toon, maar het zend-lampje ging niet op rood. Maar eens door de menu’s gebladerd. Bijna op het einde viel mijn oog op een menu-item wat mij een lichtje deed branden. Bij het aansluiten van de Begali zag ik een melding op het scherm “VOX off”. De VOX stond uit in het menu, dus maar eens aangezet, en zie daar. de vonken gingen de ether in! Hoera, half uur verprutst maar ik was vertrokken.

Hierna heb ik alleen nog maar in CW gewerkt, wat prima ging door Europa en zelfs KD1CT hoorde mij. Na een paar uurtjes was het weer tijd om in te pakken en terug naar huis te gaan, nagenieten van een productieve activatie. Niet de vereiste 44 verbindingen gemaakt voor een activator’s punt, maar in ieder geval wel weer 29 chasers blij kunnen maken met een punt.


A sunny day and reasonable condx begs for a trip outdoors. Looking at the WWFF website for the most recent activations of nature reserves in my area, and I notice the last activation of the Maasduinen was done in 2019 by me. Since the interest in WWFF is growing and more new chasers and activators are active, it looked like a good plan to reactivate this beautiful area.

The Nationaal Park Maasduinen is located in the warmest area of the Netherlands and given the weather forecast it meant early start and keeping the hike short since we’re still not really acclimatised to the warmer temperatures.

In Knikkerdorp, just past the camping ground is a small parking. From there it’s roughly 1 km to the activation site. Initially I wanted to use the same site as last time with the picknicktable, but after studying the map I saw an area which was slightly higher, 31m instead of 27m. I assume when running QRP every little bit helps.

New activation site

I took the Chameleon AMPAS endfed-wire and the SOTABeams Bandhopper III as spare. The idea was to use NVIS for local traffic and later on wrap the wire around the fibermast to pick-up DX-traffic. I hung the wire in the trees, and then I discovered I didn’t bring the BNC -> PL259 adapter. This foiled my plan to operate on more than the 3 usual bands. Time to erect the mast with the Bandhopper. This linked dipole is meant for 20-30-40m but the KX2 tuner can still manage to get some decent SWR. Not ideal, but it works.

Once everything was connected it was time to have a listen at 7144kHz, the WWFF SSB home frequency. There was a lot of activity and it turned out to be M0DXT/P. I called “Park to Park” a few times and fortunately he heard me with my meagre 5 watts among all the big ‘uns. A good start. Then I went down the band to give the Dutch novice chasers a chance. I thought I found a free frequency and was listening to make sure when all of a sudden HB9OME/P called CQ SOTA. As SOTA activator/chaser I had to grab this one. From home I never have the luck to work them. Second bonus for the day.

After making a few contacts it was time to go lower to the CW area. Despite going well on SSB with 5 watts thanks to the improving conditions, the reach with CW is still bigger. And CW-ops are more disciplined, hi. If I key with my slow 12WPM they adjust their speed to approximately my speed and all is good.
But I had to fix a problem first. No power output. Was there a problem with the cable of my Begali Expedition key? I connected the KX2-paddle but that didn’t help. I heard the monitor but the TX-LED didn’t light up red. Time to browse through the menu for clues. Near the end of the menu-items I saw something and the proverbial light in my head went off. When I connected the Begali I saw a message saying “VOX off”. The VOX was off in the menu, so I enabled it and everything was fine again. Huurah, wasted half an hour but I finally got going.

After that I worked in CW only, which went fine throughout Europe and even KD1CT came back. After a few hours it was time to pack again and return home, still enjoying the productive day. I didn’t make the required 44 contacts for an activator’s point but at least I made 29 chasers happy with receiving a point.